Teenistuja : Heli Haak
14.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Heli Haak
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Kagu politseijaoskond,
Võru piirkonnagrupp
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 7868283
E-post: heli.haak@politsei.ee
Ametikoha aadress: Räpina mnt 20A, 65606 Võru linn
Nimi: Heli Haak