Teenistuja : Ly Jaagura
21.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Ly Jaagura
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
liiklusväärtegude menetlusgrupp
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 7308788
E-post: ly.jaagura@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Ly Jaagura