Teenistuja : Juta Turi
14.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Juta Turi
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Kagu politseijaoskond,
Põlva piirkonnagrupp
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 7998331
E-post: juta.turi@politsei.ee
Ametikoha aadress: Võru tn 12, 63308 Põlva vald
Nimi: Juta Turi