Teenistuja : Heli Arst
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Heli Arst
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Kagu politseijaoskond,
Valga piirkonnagrupp
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 7868211
E-post: heli.arst@politsei.ee
Ametikoha aadress: Räpina mnt 20A, 65606 Võru linn
Nimi: Heli Arst