Teenistuja : Aveli Aal-Tjurin
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Aveli Aal-Tjurin
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
Lääne-Harju politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
isikuvastaste ja lähisuhtevägivalla süütegude grupp
Ametikoht: uurija
Teenistusaste: inspektor
Telefon: 6125948
E-post: aveli.aal-tjurin@politsei.ee
Ametikoha aadress: Rahumäe tee 6/1, 11316 Tallinn
Nimi: Aveli Aal-Tjurin