Teenistuja : Aleksei Šmeljov
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Aleksei Šmeljov
Struktuuriüksus: valvetalitus,
valvegrupp IV
Ametikoht: arestimaja vanempolitseinik
Teenistusaste: komissar
Telefon: 6593182
E-post: aleksei.smeljov@politsei.ee
Ametikoha aadress: Linnaaru tee 5/1, 75322 Rae vald
Nimi: Aleksei Šmeljov