Teenistuja : Mark Filin
24.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Mark Filin
Struktuuriüksus: valvetalitus,
valvegrupp III
Ametikoht: arestimaja vanempolitseinik
Teenistusaste: komissar
E-post: mark.filin@politsei.ee
Ametikoha aadress: Linnaaru tee 5/1, 75322 Rae vald
Nimi: Mark Filin