Teenistuja : Ly Brikkel
21.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Ly Brikkel
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
teabebüroo
Ametikoht: vanemkorrakaitseametnik
Teenistusaste: komissar
Telefon: 7308753
E-post: ly.brikkel@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Ly Brikkel