Teenistuja : Karoline Paide
13.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Karoline Paide
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
identiteedi ja staatuste büroo
Ametikoht: nõunik-ekspert
Telefon: 6123228
E-post: karoline.paide@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Karoline Paide