Teenistuja : Sofia Islevskaja
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Sofia Islevskaja
Struktuuriüksus: Ida prefektuur,
Jõhvi politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
Kohtla-Järve piirkonnagrupp
Ametikoht: noorsoopolitseinik
Teenistusaste: inspektor
Telefon: 3372447
E-post: sofia.islevskaja@politsei.ee
Ametikoha aadress: Järveküla tee 36, 30328 Kohtla-Järve linn
Nimi: Sofia Islevskaja