Teenistuja : Kadri Urb
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kadri Urb
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
Tartumaa piirkonnagrupp
Ametikoht: noorsoopolitseinik
Teenistusaste: komissar
Telefon: 7308712
E-post: kadri.urb@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Kadri Urb