Teenistuja : Sergei Kaasik
21.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Sergei Kaasik
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
varavastaste kuritegude menetlusgrupp
Ametikoht: uurija
Teenistusaste: vaneminspektor
Telefon: 7308878
E-post: sergei.kaasik@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Sergei Kaasik