Teenistuja : Karmo Kaasik
20.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Karmo Kaasik
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
Ida-Harju politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
Ida-Harju piirkonnagrupp
Ametikoht: piirkonnapolitseinik
Teenistusaste: vaneminspektor
Telefon: 6124640
E-post: karmo.kaasik@politsei.ee
Ametikoha aadress: Karjääri tn 11, 74116 Maardu linn
Nimi: Karmo Kaasik