Teenistuja : Veiko Kiik (Sõbber)
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Veiko Kiik (Sõbber)
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
korrakaitsebüroo,
liiklusjärelevalvekeskus,
patrullitalitus,
avariigrupp
Ametikoht: vahetuse vanem
Teenistusaste: inspektor
E-post: veiko.kiik-sobber@politsei.ee
Ametikoha aadress: Rahumäe tee 6/1, 11316 Tallinn
Nimi: Veiko Kiik (Sõbber)