Teenistuja : Keity-Johanna Õis
14.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Keity-Johanna Õis
Struktuuriüksus: Lääne prefektuur,
Rapla politseijaoskond,
piirkonnagrupp
Ametikoht: noorsoopolitseinik
Teenistusaste: inspektor
Telefon: 4892938
E-post: keity-johanna.ois@politsei.ee
Ametikoha aadress: Savi tn 2, 79514 Rapla vald
Nimi: Keity-Johanna Õis