Teenistuja : Sven Laats
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Sven Laats
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
logistikabüroo,
varahaldustalitus,
kinnisvaragrupp
Ametikoht: kinnisvara spetsialist
Telefon: 6149010
E-post: sven.laats@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139/1, 15060 Tallinn
Nimi: Sven Laats