Teenistuja : Annika Maksimov
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Annika Maksimov
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
kommunikatsioonibüroo
Ametikoht: vanempressiesindaja
Telefon: 6123150
E-post: annika.maksimov@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15028 Tallinn
Nimi: Annika Maksimov