Teenistuja : Sandra Kozlov-Murumaa
22.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Sandra Kozlov-Murumaa
Struktuuriüksus: Lääne prefektuur,
Pärnu politseijaoskond,
menetlusgrupp II
Ametikoht: uurija
Teenistusaste: üleminspektor
Telefon: 4446559
E-post: sandra.kozlov-murumaa@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pikk tn 18, 80089 Pärnu linn
Nimi: Sandra Kozlov-Murumaa