Teenistuja : Maria Gonjak
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Maria Gonjak
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
kommunikatsioonibüroo
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 7308851
E-post: maria.gonjak@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Maria Gonjak