Teenistuja : Kaja Grak
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kaja Grak
Struktuuriüksus: Lääne prefektuur,
Pärnu politseijaoskond,
Pärnu teenindus
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 4446614
E-post: kaja.grak@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pikk tn 18, 80089 Pärnu linn
Nimi: Kaja Grak