Teenistuja : Anneli Jukk
22.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Anneli Jukk
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Kagu politseijaoskond,
Põlva menetlusgrupp
Ametikoht: väärteomenetleja
Teenistusaste: inspektor
Telefon: 7998373
E-post: anneli.jukk@politsei.ee
Ametikoha aadress: Võru tn 12, 63308 Põlva vald
Nimi: Anneli Jukk