Teenistuja : Jelena Issajeva
22.08.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Jelena Issajeva
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
dokumendihaldus- ja tõlkebüroo,
tõlketalitus,
Põhja tõlkegrupp
Ametikoht: tõlk
Telefon: 6124792
E-post: jelena.issajeva@politsei.ee
Ametikoha aadress: P. Pinna tn 4, 13619 Tallinn
Nimi: Jelena Issajeva