Teenistuja : Grete Raidma
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Grete Raidma
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
teabehaldus- ja menetlusosakond,
kodakondsuse ja rahvusvahelise kaitse büroo,
rahvusvahelise kaitse ja e-residentide menetlusgrupp
Ametikoht: TA jurist
Telefon: 6123293
E-post: grete.raidma@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Grete Raidma