Teenistuja : Mihhail Šelpakov
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Mihhail Šelpakov
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
Ida-Harju politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
menetlusgrupp
Ametikoht: vanemuurija
Teenistusaste: vaneminspektor
Telefon: 6124881
E-post: mihhail.selpakov@politsei.ee
Ametikoha aadress: P. Pinna tn 4, 13619 Tallinn
Nimi: Mihhail Šelpakov