Teenistuja : Talis Eit
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Talis Eit
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Kagu politseijaoskond,
Põlva menetlusgrupp
Ametikoht: nooremuurija
Teenistusaste: vaneminspektor
Telefon: 7998385
E-post: talis.eit@politsei.ee
Ametikoha aadress: Võru tn 12, 63308 Põlva vald
Nimi: Talis Eit