Teenistuja : Anastassija Eier
20.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Anastassija Eier
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
Lääne-Harju politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
Nõmme-Haabersti piirkonnagrupp
Ametikoht: noorsoopolitseinik
Teenistusaste: vaneminspektor
Telefon: 6125678
E-post: anastassija.eier@politsei.ee
Ametikoha aadress: Rahumäe tee 6/1, 11316 Tallinn
Nimi: Anastassija Eier