Teenistuja : Saskia Dmitrijev
22.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Saskia Dmitrijev
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
Kesklinna politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
Kesklinna piirkonnagrupp
Ametikoht: piirkonnapolitseinik
Teenistusaste: vaneminspektor
Telefon: 6124250
E-post: saskia.dmitrijev@politsei.ee
Ametikoha aadress: Kolde pst 65, 10321 Tallinn
Nimi: Saskia Dmitrijev