Teenistuja : Piret Sirg
14.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Piret Sirg
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Kagu politseijaoskond,
Põlva piirkonnagrupp
Ametikoht: noorsoopolitseinik
Teenistusaste: vaneminspektor
Telefon: 7998357
E-post: piret.sirg@politsei.ee
Ametikoha aadress: Võru tn 12, 63308 Põlva vald
Nimi: Piret Sirg