Teenistuja : Jelena Laas
16.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Jelena Laas
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
dokumendihaldus- ja tõlkebüroo,
tõlketalitus,
regionaalne tõlkegrupp
Ametikoht: tõlk
E-post: jelena.laas@politsei.ee
Ametikoha aadress: F. R. Kreutzwaldi tn 5A, 44314 Rakvere linn
Nimi: Jelena Laas