Teenistuja : Anne Abel
10.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Anne Abel
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon
Ametikoht: politseinõunik
Teenistusaste: politseimajor
Telefon: 6123128
E-post: anne.abel@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Anne Abel