Teenistuja : Kaie Kull
14.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kaie Kull
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Kagu politseijaoskond,
Põlva piirkonnagrupp
Ametikoht: vanemspetsialist
E-post: kaie.kull@politsei.ee
Ametikoha aadress: Võru tn 12, 63308 Põlva vald
Nimi: Kaie Kull