Teenistuja : Eero Oja
22.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Eero Oja
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
teabehaldus- ja menetlusosakond,
lennusalk,
lennukite eskadrill
Ametikoht: eskadrilli ülem
Teenistusaste: politseimajor
Telefon: 6149239
E-post: eero.oja@politsei.ee
Ametikoha aadress: Väike-Sõjamäe tn 22A, 11415 Tallinn
Nimi: Eero Oja