Teenistuja : Jaanus Iilane
24.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Jaanus Iilane
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
teabehaldus- ja menetlusosakond,
laevastik,
piirivalvelaev PVL-112 VALVE
Ametikoht: laeva kapten I
Teenistusaste: politseikapten
E-post: jaanus.iilane@politsei.ee
Ametikoha aadress: Süsta tn 15, 11712 Tallinn
Nimi: Jaanus Iilane