Teenistuja : Gerli Vaher
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Gerli Vaher
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
Kesklinna politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
isikuvastaste ja lähisuhtevägivalla süütegude grupp
Ametikoht: uurija
Teenistusaste: vaneminspektor
Telefon: 6124219
E-post: gerli.vaher@politsei.ee
Ametikoha aadress: Kolde pst 65, 10321 Tallinn
Nimi: Gerli Vaher