Teenistuja : Pilleriin Rajasalu
14.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Pilleriin Rajasalu
Struktuuriüksus: valvetalitus,
valvegrupp I
Ametikoht: spetsialist
E-post: pilleriin.rajasalu@politsei.ee
Ametikoha aadress: Linnaaru tee 5/1, 75322 Rae vald
Nimi: Pilleriin Rajasalu