Teenistuja : Liis Vaalmäe
14.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Liis Vaalmäe
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
identiteedi ja staatuste büroo,
õigusliku staatuse grupp
Ametikoht: peaekspert
Telefon: 6123477
E-post: liis.vaalmae@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Liis Vaalmäe