Teenistuja : Katri-Nele Ilves
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Katri-Nele Ilves
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
identiteedi ja staatuste büroo
Ametikoht: peaekspert
Telefon: 6123296
E-post: katri-nele.ilves@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Katri-Nele Ilves