Teenistuja : Ingmar Laas
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Ingmar Laas
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
vägivallakuritegude menetlusgrupp
Ametikoht: uurija
Teenistusaste: inspektor
Telefon: 7468544
E-post: ingmar.laas@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 179A, 51014 Tartu linn
Nimi: Ingmar Laas