Teenistuja : Jaanika Kulešas
14.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Jaanika Kulešas
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Kagu politseijaoskond,
Valga menetlusgrupp
Ametikoht: uurija
Teenistusaste: üleminspektor
E-post: jaanika.kulesas@politsei.ee
Ametikoha aadress: Puiestee tn 4, 68203 Valga vald
Nimi: Jaanika Kulešas