Teenistuja : Anželika Fedoruk
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Anželika Fedoruk
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
Kesklinna politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
Kesklinna piirkonnagrupp
Ametikoht: noorsoopolitseinik
Teenistusaste: inspektor
Telefon: 6124175
E-post: anzelika.fedoruk@politsei.ee
Ametikoha aadress: Kolde pst 65, 10321 Tallinn
Nimi: Anželika Fedoruk