Teenistuja : Caspar Janter
21.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Caspar Janter
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
korrakaitsebüroo,
liiklusjärelevalvekeskus,
patrullitalitus
Ametikoht: korrakaitseametnik
Teenistusaste: vaneminspektor
E-post: caspar.janter@politsei.ee
Ametikoha aadress: Rahumäe tee 6/1, 11316 Tallinn
Nimi: Caspar Janter