Politsei- ja Piirivalveameti poolt välja antavate dokumentide näidised
19.01.2022

Siia rubriiki on kogutud kõik Politsei- ja Piirivalveameti poolt väljastatud ning momendil välja antavate dokumentide näidised.

Käesoleval ajal kuuluvad Politsei- ja Piirivalveameti poolt välja antavate dokumentide hulka ID-kaardid, elamisloakaardid, digi-ID (digitaalne isikutunnistus) ning kuut erinevat liiki reisidokumendid. Dokumentide turvalisuse tagamiseks ja EL normide järgmiseks kaasajastatakse isikuid tõendavaid dokumente teatud ajaperioodi järel.

Politsei- ja Piirivalveamet annab välja kuut liiki reisidokumente. Eesti kodanikule antakse välja Eesti kodaniku pass ja meremehe teenistusraamat ning välismaalasele välismaalase pass, meresõidutunnistus, ajutine reisidokument ja pagulase reisidokument. Diplomaatilisi passe annab välja Välisministeerium.

Reisidokumendid jaotatakse tinglikult kolmeks põlvkonnaks. Esimese põlvkonna  peamiseks tunnuseks on  passiraamatu tagumise kaane siseküljel asuv isikuandmete leht ning sellele kleebitud foto.  Isikuandmete leht on kaetud laminaadiga kas külm- või kuumlamineerimise teel.

Järgmise põlvkonna reisidokumentidel asub isikuandmete leht passiraamatu teisel leheküljel. Fotokujutis on trükitud, perforeeritud ning isikuandmed on kaetud väga õhukese laminaadiga.

Kolmanda põlvkonna dokumentidele on lisatud kontaktivaba kiip, mistõttu nimetatakse teda ka e-passiks. Kiibile kantakse dokumendi kasutaja biomeetrilised andmed - näo- ja sõrmejäljekujutised. Kuni 31.12.2016 kehtisid kõik kolmanda põlvkonna reisidokumendid kuni 5 aastat, alates 01.01.2017 hakati väljastama Eesti kodaniku ja välismaalase reisidokumente vähemalt 15-aastasele isikule kuni 10-aastase kehtivusajaga. Ülejäänud reisidokumentide (meremehe teenistusraamat, meresõidutunnistus, pagulase reisidokument, diplomaatiline pass) ja alla 15-aastaste isikute puhul on kehtivusaeg endiselt kuni 5 aastat ning ajutise reisidokumendi kehtivusaeg kuni 2 aastat.

Alates 1. märtsist 2014 hakati välja andma uusi meremehe teenistusraamatuid ja välismaalase passe.

Alates  1. juunist 2014 hakatakse välja andma uusi Eesti kodanike passe, meresõidutunnistusi, pagulase reisidokumente ja ajutisi reisidokumente.

ID-kaarte hakati esmakordselt välja andma 01.01.2002. ID-kaardi kujunduses tehti muudatusi 03.09.2007.

Alates 01.01.2011 hakati ID-kaarte välja andma Eesti kodanikele ja EL kodanikele. Kolmanda riigi ja määratlemata kodakondsusega isikutele hakati samal ajal välja andma elamisloakaarte. Kuni 31.12.2010 kanti välismaalase elamisloa andmed välismaalasele väljaantavale ID-kaardile ning kleebisena tema reisidokumenti.
 
Digi-ID hakati esmakordselt välja andma 01.10.2010. Digi-ID antakse välja kõigile, kellel on kehtiv ID-kaart või elamisloakaart.