Alates 01.12.2014 välja antav digi-ID
01.06.2020

Digi-ID hakati esmakordselt välja andma 01.10.2010. Digi-ID antakse välja kõigile, kellel on kehtiv ID-kaart või elamisloakaart.

Esikülg

 

Tagakülg