01.10.2010 kuni 30.11.2014 välja antud digi-ID
26.05.2020

Digi-ID hakati esmakordselt välja andma 01.10.2010. Digi-ID antakse välja kõigile, kellel on kehtiv ID-kaart või elamisloakaart.

Esikülg

 

Tagakülg