3.-4. oktoober 2017 Europoli haldusnõukogu kohtumine
17.11.2019

Europoli haldusnõukogu ülesandeks on anda Europoli tegevustele strateegilisi suuniseid ja teostada ülesannete rakendamise üle järelevalvet. Lisaks vastutab haldusnõukogu Europoli eelarve ja direktoraadi koosseisu eest. Haldusnõukogu juhiks on järgmised poolteist aastat PPA peadirektori asetäitja Priit Pärkna. Haldusnõukogu koguneb neli korda aastas.