Eesti, Austria ja Bulgaaria politseijuhtide kohtumine
29.02.2020

11.-12. juulini võõrustab PPA Tallinnas Bulgaaria ja Austria kolleege, et arutada, kuidas täita kolme järjestikuse EL Nõukogu eesistujariigi sisejulgeoleku alaseid plaane.

Kahepäevasel kohtumisel tutvuvad delegatsioonid kolme riigi politseiasutuse tööga, vahetavad kogemusi ning arutavad koostööd eesistujariikide trio eesmärkide täitmiseks järgmise 18 kuu jooksul.

Eesti, Bulgaaria ja Austria leppisid sisejulgeoleku valdkonna eesmärkideks kokku julgeolekualase infovahetuse tõhustamise ning erinevate infosüsteemide koostoime parandamise. See aitab parandada võitlust eelkõige terrorismi ja selle rahastamise, rahapesu, küber- ja organiseeritud kuritegevuse vastu. Lisaks tahavad eesistujariigid paremini ennetada vägivaldset ekstremismi.

Politseijuhtide kohtumisel arutletakse lähemalt kolmel teemal: küberkuritegevuse uued ohud ja nende tõkestamine; piiriturvalisuse tagamine; kogukonnakeskne politseitöö ja kodanike, ettevõtete ning erinevate ametkondade koostöö põgenike ühiskonda integreerimiseks ning turvalisuse tagamiseks.

Arutluse all olevad teemad tulenevad Europoli eesmärkidest aastateks 2017-2019. Prioriteetseks tegevuseks on infotehnoloogilise võimekuse arendamine, et parandada liikmesriikide infovahetust. Veel soovib Europol toetada oma liikmesriike võitluses küberkuritegevusega ning tugevdada koostööd terrorismi tõkestamisel.

Bulgaaria on EL Nõukogu eesistujariigiks 2018. aasta esimesel ning Austria 2018. aasta teisel poolaastal.