6.-7. september 2017 Euroopa politseijuhtide konverents (EPCC)
29.02.2020

Europol ja Eesti kui Euroopa Liidu nõukogu eesistujariik korraldasid 6. ja 7. septembril Haagis Europoli peakorteris Euroopa politseijuhtide konverentsi. Iga-aastane konverents toimus juba seitsmendat korda.

Kohtumisel arutati Euroopa Liidu raske organiseeritud kuritegevuse ohuhinnangus tõstatatud probleeme. 2017. aasta ohuhinnang keskendus tehnoloogia kuritegelikule ärakasutamisele. Digimaailma kasutatakse nii kuritegude läbiviimise keskkonna kui ka vahendina.

Probleemide lahendamiseks on vaja julgeolekuasutuste tihedamat koostööd erasektoriga. Samuti tuleb leida tasakaal turvalisuse ja andmekaitse küsimustes.

Politseijuhtide konverents annab Euroopa sisejulgeoleku asutuste eestvedajatele võimaluse istuda ühe laua taha, et vahetada oma kogemusi ning arendada koostööd ühiste probleemide lahendamiseks.