26.-27. september 2017 Frontex haldusnõukogu kohtumine
29.02.2020

Haldusnõukogu koostab Frontexi eelarve ja jälgib selle täitmist, kontrollib otsuste läbipaistvust ning määrab ametisse peadirektori ja peadirektori asetäitjad.

Haldusnõukogu liikmeteks on 26 Schengeni lepingu allkirjastanud riigi piirivalveasutuse esindajad, lisaks kaks liiget Euroopa Komisjonist ning Ühendkuningriigi ja Iirimaa esindajad.

Haldusnõukogu kohtumised toimuvad viis korda aastas.