21. september 2017 Frontexi Euroopa dokumendivõltsimise riskianalüüsi võrgustiku kohtumine (EDFRAN)
29.02.2020

18.-21 septembrini toimub Tallinnas kolm Frontexi võrgustiku kohtumist.

Dokumendivõltsimise riskianalüüsivõrgustik moodustati 2007. aastal tolleagse Euroopa Liidu välispiiride valve alase koostöö koordineerimise agentuuri (FRONTEX) riskianalüüsi üksuse initsiatiivil. Võrgustiku liikmeteks on ELi liikmesriikide piirihalduse eest vastutavate asutuste dokumendieksperdid ja analüütikud.

Võrgustiku kohtumised toimuvad regulaarselt vähemalt kord kvartalis. Kohtumistel vahetatakse teadmisi võtsitud reisidokumentide tuvastamise ja sellega seonduvate riskide kohta.