19.-20. september 2017 Frontexi riskianalüüsivõrgustiku kohtumine (FRAN)
29.02.2020

18.-21 septembrini toimub Tallinnas kolm Frontexi võrgustiku kohtumist.

Riskianalüüsivõrgustik moodustati 2006. aastal tolleaegse Euroopa Liidu välispiiride valve alase koostöö koordineerimise agentuuri (FRONTEX) riskianalüüsi üksuse initsiatiivil. Võrgustiku liikmeteks on ELi liikmesriikide piirivalveasutuste luure- ja analüüsiüksuste analüütikud.

Võrgustiku kohtumised toimuvad regulaarselt vähemalt kord kvartalis. Kohtumistel vahetatakse piirihaldusalast teavet ja luureandmeid ning analüüse. Lisaks haldab võrgustik teavet, mis on vajalik Euroopa-ülese välispiiri olukorra, piirieelse luurepildi ning piiriülese kuritegevuse ülevaate koostamiseks.

Võrgustiku tegevuses löövad kaasa ka Europoli ja EASO esindajad.